• Biography
  • Albums
  • Lyrics (66)

چون جان خراباتم
از استاد سرآهنگ


گه عرش گهی کرسی گه نفی گه اثباتم
گاه مسجد و گاه دیرم گه کعبه و میقاتم
چون جان خراباتم جانان خراباتم

امشب زمی نابی مخمور خراباتم
دریاب مرا ساقی مهجور خراباتم

گه ساکن کوۀ دوست گاه طالب رویدوست
برخویش نمیدانم منظور خراباتم

در صومعۀ هستی مارا نبود راهی
عیبم مکنی همراز مغرور خراباتم

خلص شنو ای عارف از رمز مقالاتم
بیجان شده ام صد جان تا جان خراباتم

Choon Jan Kharabatam
by Ustad Sarahang


Gah arsh gahe korsi gah nafe gah isbatam
Gah masjid o gah dayram gah kaba o maiqatam
choon jaan kharabatam janan kharabatam

Imshab ze mai nabe makhmore kharabatam
Daryab mara saqi mahjoor kharabatam

Gah sakene kohe dost gah talibe roydast
Bar khesh namedanam manzoore kharabatam

Dar somahaye hasti maraa nabod rahe
Aybam makoni hamraze maghroore kharabatam

Kholas shenaw ay aref az ramze maqalatam
Bejan shuda-am sad jan ta jane kharabatam

Alert: Content is protected !!