• Biography
  • Albums
  • Lyrics (81)

همگی پگ بيراريم
از فرهاد دریا


اگر از باميان و قندهاريم
همگی پگ بيراريم
و يا از کابل و بلخ و تخاريم
همگی پگ بيراريم

اگر از لوگر و غزنی وغورات
و يا هلمند و هرات
گرشک و پکتيا وننگرهاريم
همگی پگ بيراريم

اگر از وردک و نيمروز ارزگان
قلات و همکناران
اگر از کاپيسا و چاريکاريم
همگی پگ بيراريم

اگر از کندوز و بغلان ولغمان
فراه وپکتيکاييم
هميشه در پناه کرديگاريم
همگی پگ بيراريم

وروره، اکه، دادار، برار ما
شریک کار و بار ما
بوری قت یک دیگه خو گل بکاری
همگی پگ بيراريم

بود مارا دو تن، همی وطن یک
زوب و چند و سخن یک
که مو دو یک چشمه از یک کوه سرم
همگی پگ بيراريم

Hamagi Pag Berarem
by Farhad Darya


Agar az Bamyan o Qandaharim
Hamagi pag berarem
Wa ya az Kaboulo Balkho ,Takharim
Hamagi pag berarem

Agar az Logaro Ghazanio Ghor
Wa Ya Helmando Herat
Gersheko Paktiao Nangarhari
Hamagi pag berarem

Agar az Wardak o Nimroz Arzegan
Qalat o hamkenaran
Agar az Kapisa o Charikarem
Hamagi pag berarem

Agar az Qundozo Panjshiro Paghaman
Badakhshano Samangan
Ko jumela bandaye yak kertegarem
Hamagi pag berarem

Worora, akka, daadar, beeraar ma
Shareke karo bar ma
Booree qat yak dege khoo gul bekarei
Hamagi pag berarem

Bowad mara do tan, hama watan yak
Zobo chando sokhan yak
Ki mo do yak cheshma az yak koho saarem
Hamagi pag berarem

Alert: Content is protected !!