• Biography
  • Albums
  • Lyrics (14)

بنازم چشمانت
از سیتا قاسمی


هر چه بخواهی دلبر جان هستم به فرمانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای

دلکم حوله باران است خدا جان
کل کارم ده میدان است خدا جان
ندارم چیزی ازچیزهای دنیا
ندارم چیزی ازچیزهای دنیا
نگار از من گریزان است خداجان
نگار از من گریزان است خداجان

هر چه بخواهی دلبر جان هستم به فرمانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای

در این حولی درخت پسته باشه
دلبر جانم گل نو رسته باشه
دعایش میکنم آمین بگویید
دعایش میکنم آمین بگویید
کتی جمله جوانها زنده باشه
کتی جمله جوانها زنده باشه

هر چه بخواهی دلبر جان هستم به فرمانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای
اگر بیایی به برم جانم به قربانت ای
بنازم چشمانت ای

Benazom Chashmanet
by Seeta Qasemi


Har chi bekhahi dilbar jan hastum ba farmanet ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay

Dilakem hawla baran ast khudajan
Kole karem da maidan ast khudajan
Nadaram chize az chizhaye dunya
Nadaram chize az chizhaye dunya
Negar az man gurezan as khudajan
Negar az man gurezan as khudajan

Har chi bekhahi dilbar jan hastum ba farmanet ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay

Dar in hawli darakhte pesta basha
Dilbar janem gule naw rosta basha
Duayesh mekonom amin begoyed
Duayesh mekonom amin begoyed
Kate jumla jawanha zenda basha
Kate jumla jawanha zenda basha

Har chi bekhahi dilbar jan hastum ba farmanet ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay
Agar byaye ba baram janam ba qurbanat ay
Benazom chashmanet ay

Alert: Content is protected !!