• Biography
  • Albums
  • Lyrics (2)


تابکی ای مه لقا در بدرم ميکنی
از غمت ای دلربا خون جگرم ميکنی
ای مه شيرين ادا خاک به سرم ميکنی
در رهت انتظار تو چشم براه ام بيا
ای صنم مه لقا
در رهت انتظار تو چشم براه ام بيا
ای صنم مه لقا

تابکی ای مه لقا در بدرم ميکنی
از غمت ای دلربا خون جگرم ميکنی
ای مه شيرين ادا خاک به سرم ميکنی
در رهت انتظار تو چشم براه ام بيا
ای صنم مه لقا
در رهت انتظار تو چشم براه ام بيا
ای صنم مه لقا

جور و جفا تا بکی ای بت مه پيکرم
رحم نما بهر من دور مرو از برم
رفته ز سودای تو جان زتن و هوش از سرم
بهر خدا بهر خدا مکن بر من جفا
ای مه شيرين ادا
بهر خدا بهر خدا مکن بر من جفا
ای مه شيرين ادا

تا بکی ای قلب زار شور و نوا ميکنی
از غمت ای خونخوار ناله چرا ميکنی
گريه و آه و فغان شام و صبا ميکنی
ای دل من ای دل من بی تابی تو چرا
ای دلک بينوا
ای دل من ای دل من بی تابی تو چرا
ای دلک بينوا

تابکی ای مه لقا در بدرم ميکنی
از غمت ای دلربا خون جگرم ميکنی
ای مه شيرين ادا خاک به سرم ميکنی
در رهت انتظار تو چشم براه ام بيا
ای صنم مه لقا
در رهت انتظار تو چشم براه ام بيا
ای صنم مه لقا


Taa ba kai ay mah laqa dar badaram mekoni
Az ghamat ay dilruba khoon jigaram mekoni
Ay mahe shirin adaa khaak ba saram mekoni
Dar rahat intezar tu chashem bara-am bia
Ay sanam mahe laqa
Dar rahat intezar tu chashem bara-am bia
Ay sanam mahe laqa

Taa ba kai ay mah laqa dar badaram mekoni
Az ghamat ay dilruba khoon jigaram mekoni
Ay mahe shirin adaa khaak ba saram mekoni
Dar rahat intezar tu chashem bara-am bia
Ay sanam mahe laqa
Dar rahat intezar tu chashem bara-am bia
Ay sanam mahe laqa

Jawor o jafa ta bakai ay bote mah paikaram
Rahem noma bahre man door maraw az baram
Rafta ze sawday tu jan ze tan hosh az saram
Bahre khodaa bahre khodaa mokon bar man jafa
Ay mahe shirin adaa
Bahre khodaa bahre khodaa mokon bar man jafa
Ay mahe shirin adaa

Taa bakai ay qalbe zar shor o nawaa mekoni
Az ghamat ay khonkhwar naala chura mekoni
Gerya o ah o feghan sham o saba mekoni
Ay dil man ay dil man be taabi tu chura
Ay dilak benawaa
Ay dil man ay dil man be taabi tu chura
Ay dilak benawaa

Taa ba kai ay mah laqa dar badaram mekoni
Az ghamat ay dilruba khoon jigaram mekoni
Ay mahe shirin adaa khaak ba saram mekoni
Dar rahat intezar tu chashem bara-am bia
Ay sanam mahe laqa
Dar rahat intezar tu chashem bara-am bia
Ay sanam mahe laqa

Alert: Content is protected !!