پس از عمری به من شد مهربان
از حبیب قادری


Pas Az Omre Ba Man Shud Mehrabaan
by Habib Qaderi


Back To Lyric