دیده ام تا به سحر محو
از احسان امان


Dida Am Ta Ba Sahar Mahwe
by Ehsan Aman


Back To Lyric