اشکهای من همچون
از احمد ظاهر


Ashko Haye Man Hamchon
by Ahmad Zahir


Back To Lyric