دختر ملا
از نواب نجمی


Dokhtar e Mola
by Nawab Najmi


Back To Lyric