از تو وجود ما از تو روان ما
از احمد ولی


Az Tu Wujud Maa Az Tu Rawane Maa
by Ahmad Wali


Back To Lyric