عزیزم غم مخور
از فیض کاریزی


Azizam Gham Makhor
by Faiz Karizi


Back To Lyric