گل نگیرد جایته
از تمیم امیری


Gul Nagerat Jaieta
by Tamim Amiri


Back To Lyric