رنج و آزار
از نیاز محسنی


Ranj o Azaar
by Neyaz Mohseni


Back To Lyric