خدایی کن ای مه گناهم
از احمد ظاهر


Khuday Kon Ay Mah Gonaham
by Ahmad Zahir


Back To Lyric