دل بی قرار دارم
از نظیر خارا


Dil Beqarar darum
by Nazir Khara


Back To Lyric