من از شراب و ساقی
از احمد ظاهر


Man Az Sharab o Saqi
by Ahmad Zahir


Back To Lyric