دختر کابل
از قیس الفت


Dokhtare Kabul
by Qais Ulfat


Back To Lyric