از چشم تو چون اشک
از ساربان


Az Chashme Tu Choon Ashk
by Sarban


Back To Lyric