از بسکه نازنينی و نازت
از ساربان


Az Bas Ke Nazanini o Nazat
by Sarban


Back To Lyric