من در سرای تو
از احمد ظاهر


Man Dar Saraye Tu
by Ahmad Zahir


Back To Lyric