من مست و تو ديوانه
از احمد ظاهر


Man Masto To Deewana
by Ahmad Zahir


Back To Lyric