عالم از چشم ترم شد
از هنگامه


Alam Az Chashme Taram Shod
by Hangama


Back To Lyric