سوز قلبم جاودانی
از احمد ظاهر


Soze Qalbam Jawedani
by Ahmad Zahir


Back To Lyric