ای بيخبر از درد من
از احمد ظاهر


Ay Bekhabar Az Darde Man
by Ahmad Zahir


Back To Lyric