ناله کن ای دل شوريدۀ
از احمد ظاهر


Nala Kon Ai Dile Shorida
by Ahmad Zahir


Back To Lyric