همسر سرو قدت نی
از استاد رحیم بخش


Hamsar Saro Qadat Nai
by Ustad Rahim Bakhsh


Back To Lyric