به عشق تو کردم تباه زندگانی
از استاد رحیم بخش


Ba Ishq Tu Kardam Tabah Zindagani
by Ustad Rahim Bakhsh


Back To Lyric