به عشق تو کردم تباه
از نصرت پارسا


Ba Ishq Tu Kardam Taba
by Nasrat Parsa


Back To Lyric