در کنج دلم عشق
از احمد ولی


Dar Konje Dilam Ishqe
by Ahmad Wali


Back To Lyric