چشمان آبی چهره گلابی
از احمد ولی


Chashman Abi Chehra Gulabi
by Ahmad Wali


Back To Lyric