ترانه ساز تو ام
از احمد ولی


Tarana Saz Tuam
by Ahmad Wali


Back To Lyric