پرده از رو بر کن دل
از احمد ولی


Parda Az Ro Bar Kon Dil
by Ahmad Wali


Back To Lyric