بدامن تو چه زیباست
از احمد ولی


Ba Damane Tu Chi Zebast
by Ahmad Wali


Back To Lyric