ای بی خبر از درد من
از احمد ولی


Ay Bekhabar Az Darde Man
by Ahmad Wali


Back To Lyric