از گردش چشم سیاه ات
از احمد ولی


Az Gardesh Chashm Seiahat
by Ahmad Wali


Back To Lyric