از بر من جدا شدی
از احمد ولی


Az Bare Man Juda Shodi
by Ahmad Wali


Back To Lyric