ماه من امشب چرا
از احمد ولی


Mahe Man Imshab Chura
by Ahmad Wali


Back To Lyric