صبح دميد و روز شد
از احمد ظاهر


Sobho Damid o Roz Shod
by Ahmad Zahir


Back To Lyric