بهارست و سامان و افغان
از احمد ظاهر


Baharst o Saman o Afghan
by Ahmad Zahir


Back To Lyric