باز ميخواهم ترا ای عشق من
از احمد ظاهر


Baz Mekhaham Tura Ay Ishqe Man
by Ahmad Zahir


Back To Lyric