امشب به بام آسمان
از احمد ظاهر


Imshab Ba Bame Asoman
by Ahmad Zahir


Back To Lyric