از پيش من برو
از احمد ظاهر


Az Peshe Man Beraw
by Ahmad Zahir


Back To Lyric