عاشق شده يی ای دل
از احمد ظاهر


Ashiq Shudayie Hay Dil
by Ahmad Zahir


Back To Lyric