دزد عشقم من و ديشـب
از احمد ظاهر


Dozde Ishqam Man o Deshab
by Ahmad Zahir


Back To Lyric