دا جمهوریت زمونگ
از احمد ظاهر


Da Jamhuriat Zamong
by Ahmad Zahir


Back To Lyric