دو چشم ناز تو
از ۴ بیتی (جهار بیتی)


Du Chashem Naaz Tu
by 4 Baiti (Char Baiti)


Back To Lyric