وقتی که دل تنگست
از احمد ظاهر


Waqte ke Dil Tangast
by Ahmad Zahir


Back To Lyric