وطن ويرانه بود
از ۴ بیتی (جهار بیتی)


Watan Wairana Bud
by 4 Baiti (Char Baiti)


Back To Lyric