زخمی به دل از دست
از استاد سرآهنگ


Zakhme Ba Dil Az Dast
by Ustad Sarahang


Back To Lyric