شبی را با من
از احمد ظاهر


Shabe Ra Ba Man
by Ahmad Zahir


Back To Lyric