ای بُلبُل خوش الحان
از احمد ظاهر


Ay Bulbule Khosh Elhan
by Ahmad Zahir


Back To Lyric